Hvem kan få hjælp

Få et overblik her

Mundtligt juridisk rådgivning – Trin 1

Trekantområdets Retshjælp yder gratis mundtligt juridisk rådgivning for alle borgere, der henvender sig i vores åbningstid, uanset indtægtsforhold og bopæl. Her kan du komme med spørgsmål inden for alle sagsområder.

Den mundtlige rådgivning vil være af mere generel karakter, da vi ikke har mulighed for at sætte os grundigt ind i sagen med den begrænsede tid, der er til rådighed. Du skal være opmærksom på, at jo bedre din sag er oplyst og struktureret, jo større chancer er der for, at vi kan give dig en bedre rådgivning.

Rådgivningen vil derfor ligeledes typisk være af mere generel karakter ved personligt fremmøde.

Vi kan også hjælpe med sagsbehandling – Retshjælp på trin 2 og trin 3

Vi kan også bistå gratis med konkret sagsbehandling, dvs. f.eks. udarbejdelse af en konkret skrivelse til din udlejer mv. (retshjælp trin 2 ), hvis du opfylder betingelserne herfor. De økonomiske betingelser svarer til betingelserne for at opnå fri proces.

Rethjælp på trin 2 omfatter rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager mv. Der sættes ca. en time af til denne sagsbehandling.

Retshjælp på trin 3 omfatter rådgivning i forbindelse med forhandling af en forligsmæssig løsning af en tvist. Der sættes ca. 2-3 timer af til denne sagsbehandling.

Retshjælp på trin 2 og 3 ydes dog ikke til alle spørgsmål. Der gives ikke gratis retshjælp på trin 2 og 3 til følgende sagsområder:

1. Til en sigtet/tiltalt person

2. Til erhvervsdrivende

3. Til sager om gældssanering

4. Til sager, som behandles af en offentlig myndighed. Der gives dog retshjælp til at klage over en myndighedsafgørelse.    

Du opfylder betingelserne (2017-tal), hvis din indkomst ligger under nedenstående grænse:

Indtægtsgrundlaget (personlig indkomst) for enlige må ikke overstige 315.000 kr.

Indtægtsgrundlaget for personer i samlivsforhold må ikke overstige 400.000 kr. samlet.

 Ved opgørelse af indtægtsgrundlaget kan der fratrækkes 55.000 kr. pr. barn under 18 år, som bor hos eller forsørges af ansøgeren.      

 
(Bekendtgørelse nr. 1670 af 14.  december 2016 om offentlig retshjælp ved advokater).
Trekantområdets Retshjælp

Åbningstid - personligt fremmøde:
Mandag 15-18
Onsdag 10-14

Telefontid:
Torsdage kl. 16-17

 Følg os på Facebook

Trekantområdets Retshjælp
CVR. nr. 38588516
Nørrebrogade 36c
7100 Vejle

Indgang igennem gården

Telefonnr. 30299337

E-mail: info@treretshjaelp.dk