Hvad kan du få hjælp til?

Få et overblik her

Trekantområdets Retshjælp kan blandt andet rådgive dig inden for følgende sagsområder:

 • Lejeforhold
 • Ansættelsesforhold og feriepenge
 • Sociale sager og klager over offentlige myndigheders afgørelser
 • Opholdstilladelse
 • Forbrugerkøb
 • Afbetaling, kontrakts- og gældsforhold, samt gældssanering
 • Erstatning og forsikringsforhold
 • Papirløst samliv
 • Ægtepagter
 • Separation, skilsmisse og bodeling
 • Underholdsbidrag
 • Forældremyndighed og samværsret
 • Testamenter, skiftesager og arveforhold

På følgende områder er vores hjælp begrænset til grundlæggende mundtlig rådgivning:

 • Skattemæssige spørgsmål
 • Hvis du er erhvervsdrivende og dit spørgsmål er af overvejende erhvervsmæssig karakter
 • Hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag
 • I en injuriesag tilbyder vi kun begrænset bistand
 • Retshjælpen kan ikke hjælpe dig med sager vedrørende køb og salg af fast ejendom, udarbejdelse af testamenter, ægtepagter samt oprettelse af pantebrev mv.
Trekantområdets Retshjælp

Åbningstid - personligt fremmøde:

Første gang den 22. maj 2017 kl. 16 - 18.

Hver mandag kl. 15-17. Fra og med august åbner vi hver mandag kl. 16.30-18.30.

Hver onsdag kl. 11-13

Hver 2. uge om onsdagen vil der være retshjælp i beboerhuset på Finlandsvej i Nørremarken fra 16.30-18.30.

Telefontid:
Torsdage kl. 19-20

Trekantområdets Retshjælp
CVR. nr. 38588516
Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle

Telefonnr. 30299337

E-mail: info@treretshjaelp.dk