Trekantområdets Retshjælp

Vi yder gratis rådgivning til alle borgere uanset indkomstforhold, bopæl og nationalitet.

Velkommen til Trekantområdets Retshjælp

Trekantens Retshjælp er en frivillig forening, der er stiftet i 2017 og har til formål at yde gratis juridisk bistand til alle borgere, der har behov for juridisk råd og vejledning. Vores rådgivning foregår under tavshedspligt, og du kan være anonym.

Til retshjælpen er der knyttet frivillige rådgivere – jurastuderende og andre jurister. Den daglige leder og uddannede jurister superviserer de jurastuderende i forbindelse med retshjælpen.

Trekantens Retshjælp er uafhængig af såvel private og politiske interesser som offentlige myndigheder. Retshjælpens drift er finansieret af driftsmidler fra Civilstyrelsen under Justitsministeriet, og vi yder derfor retshjælp efter de gældende regler herfor.

I vores åbningstider kan du møde op og modtage gratis mundtligt rådgivning. Der rådgives efter først–til-mølle princippet. Man kommer ind i den rækkefølge, som man møder op i. Det er ikke muligt at bestille tid i forvejen. Det er ikke sikkert, at vi kan nå at rådgive alle, der møder op, men så er der mulighed for at komme igen eller benytte sig af vores telefonisk rådgivning.

For at nå flest mulige spørgsmål og yde bedst mulige hjælp inden for den tid, som der er til rådighed til hver borger (ca. 10 min), bør du forberede dig grundigt, inden du møder op.

Trekantområdets Retshjælp

Åbningstid - personligt fremmøde:

Første gang den 22. maj 2017 kl. 16 - 18.

Hver mandag kl. 15-17. Fra og med august åbner vi hver mandag kl. 16.30-18.30.

Hver onsdag kl. 11-13

Hver 2. uge om onsdagen vil der være retshjælp i beboerhuset på Finlandsvej i Nørremarken fra 16.30-18.30.

Telefontid:
Torsdage kl. 19-20

Trekantområdets Retshjælp
CVR. nr. 38588516
Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle

Telefonnr. 30299337

E-mail: info@treretshjaelp.dk